Frivillig i Herning

Foreningslivet i Herning

Som tilflytter til Herning, vil man opdage at byen og området generelt, har et særdeles aktivt og meget mangfoldigt kulturliv.  En bred vifte af mere end 400 forskellige foreninger, bidrager konstant med både kulturelle og aktive tilbud til området. Vigtigheden af et aktivt foreningsliv er svær at komme udenom og langt de fleste borgere er i berøring med foreninger dagligt. Det kan være i form af idræt, spejder, koncerter, politik, samt et væld af arrangementer som sportsturneringer eller foredrag.

Herning kommune gør rigtig meget for det frivillige foreningsliv og der findes rigtig mange tilbud og tilskud. Det er blevet mere og mere åbenlyst for kommunerne rundt i Danmark, hvor vigtigt et aktivt foreningsliv er. Alle undersøgelser understøtter at den generelle folkesundhed er vigtig og at borgere, som ikke er aktive ( fysisk og kulturelt ), er langt mere syge. Har langt flere sygedage og derved koster kommunen.

De mange resourcer er fordelt på både vejledning og tilskud. Som tilflytter eller stifter af en ny forening i Herning kommune, åbner der sig en række muligheder for hjælp. Herning kommune og det offentlige generelt, bruger rigtig mange resourcer på at hjælpe foreningslivet. Det betyder meget for kommunen at foreningerne kører godt og det vil være en rigtig god idé at tjekke alle mulighederne ud. Både som nystartet forening og som eksisterende.

Alt efter, hvilken type forening der er tale om, er der forskellige muligheder. Alle foreninger har ret til de mange tilbud kommunen har og i Herning kommune er det Kultur og Fritid, som overordnet håndterer og tilbyder de forskellige muligheder. De er delt ud i overordnet 5 samråd, så alt efter hvilken type forening der er tale om, kan man kontakte de korrekte personer via Kultur og Fritid.

Tilskud og puljer

Ud over de mange tilbud, arrangementer og information som kommunen tilbyder, vil kommunen også have forskellige tilskud og puljer, man som forening kan søge. Er det en forening med faste medlemmer, kan man søge om medlemstilskud. Det vil sige at man både kan få et grundtilskud alt efter, hvor mange medlemer man har. Derudover kan man få et tilskud pr. Antal medlem. Det kan altså blive et anseeligt beløb for en forening og derfor noget man bør undersøge grundigt om det kan lade sig gøre.

Er man berettiget til at få medlemstilskud, kan det også med fordel undersøges om det er muligt at søge penge i udviklingspuljen. Der kan søges tilskud til følgende:

  • tiltag, der støtter arbejde med unge
  • tiltag, der arbejder på tværs af foreninger
  • tiltag, der udvikler foreningens arbejde
  • indkøb af materiel, der støtter foreningens arbejde

Du kan IKKE søge tilskud til:

  • rejser, udflugter, ture m.v.
  • projekter, som er afviklet inden ansøgningen behandles
  • underskudsgaranti
  • almindelige foreningsaktiviteter
  • aktiviteter, der hører hjemme under anden lovgivning
  • kommercielle aktiviteter

Der bliver årligt afsat penge til forskellige tilskud og puljer, så gå ikke glip af dem. Det kan kræve lidt at holde sig ajour med det hele, men kommunen vil typisk gøre opmærksom på mulighederne.

Interesseorganisationer

I forhold til tilskud til foreninger, bør man også se på mulighederne i forhold til forskellige interesseorganisationer og statslige puljer. Herning kommune har samlet hjælp og overblik til de foreninger, som har noget med idræt at gøre i en organisation der hedder Herning Idrætsråd. Du kan læse om deres tilskud og muligheder på hjemmesiden til Herning Idrætsråd.

Når det kommer til foreninger, der ikke umiddelbart falder ind under idræt af den ene eller anden slags, så har Herning kommune paraplyorganisationen Frivilligcenter Herning. Frivilligcenteret er en fantastisk mulighed, hvis formål er at udvikle og synliggøre det frivillige sociale område i hele Herning kommune. Frivilligcentret tilbyder konsulentbistand, kurser, netværksmøder og hjælp til formulering af ansøgninger, vedtægter og meget mere. Derudover stiller de lokaler til rådighed, hvis man som forening har brug for at låne et mødelokale.Hvis man som borger i kommunen vil hjælpe som frivillig og ikke lige har kontakterne. Så fungerer Frivilligcenter Herning som en slags arbejdsformidling for de mennesker, der leder efter frivilligt arbejde, samt selvfølgelig for foreninger, der søger frivillige. Du kan kigge forbi personligt på kontoret, eller du kan kontakte dem via hjemmesiden her..

Som frivillig i en forening eller som medlem i en bestyrelse for en frivillig forening, vil der også være private firmaer, som har specialiseret sig i at hjælpe foreninger. I nogle tilfælde kan bestyrelsen også få utrolig meget ud af at benytte værktøjer tænkt til firmaer eller private.

Hjælp til foreningerne

Rigtig mange bestyrelser er ikke fulgt med tiden og udnytter ikke værktøjer, som kan lette bestyrelsesarbejdet og dermed spare bestyrelsen for mange timers besvær og frigive tid. Den tid kan så benyttes aktivt til at gøre noget for medlemmerne i foreningen. Mange foreninger sender stadig mødeindkaldelser, referater og eventuelle nyhedsbreve ud som word-filer eller PDF. Ligesom filer, regnskab og meget andet af bestyrelsens arbejde ligger lokalt på formandens eller kasserens computer.

Med ganske få tiltag, kan man optimere arbejdet rigtig meget. Til fordel for medlemmerne i foreningen. Det kræver vaneændring, hvilket i nogle tilfælde kan være svært. Men hvis der kommer nye bestyrelsesmedlemmer efter en generalforsamling, vil det ofte være et godt tidspunkt at få etableret nogle nye vaner. Start i det små med eksempelvis at få alle filer flytter over i skyen. På den måde er man beskyttet, hvis formanden går af, eller filerne slettes uden backup. Til fil-deling er der muligheder som Google Drev, Microsoft OneDrive eller Dropbox.
Det er værktøjer, som passer på dine filer og som gør det nemt at dele.

En anden mulighed er at benytte et system, som eksempelvis unioo, som både håndterer filer, men også har mulighed for en lang række andre redskaber, der gør det nemt at være bestyrelse. Det kan både være dagsorden, referat, medlemsstyring, regnskab og meget andet. Det kan håndteres manuelt, men et online system, sørger for mere sikkerhed. Både ved udskiftning i bestyrelsen og i forhold til nye regler om persondata.

Alt i alt, vil rigtig mange mennesker gerne gøre det nemt for foreninger. For de som ønsker at være med i en forening. Og for de mennesker, der vælger at gøre en forskel, som aktiv i bestyrelsen for en forening.

Herning Kommune har en lang række gode tiltag og muligheder. Der er derudover en lang række initiativer, puljer og tilskud fra fonde og staten, som man med fordel kan søge. Der vil helt sikkert i fremtiden været øget fokus på det vigtige arbejde de frivillige udfører og dermed også fremadrettet være mange muligheder som frivillig og frivillig forening i Herning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *