Hvordan bliver mit testamente gyldigt?

Når du får udarbejdet dit testamente, er det ikke helt ligegyldigt, hvad du efterfølgende vælger at gøre med testamentet. Der er nemlig i arveloven visse krav til, hvordan testamentet skal underskrives for at være gyldigt – såkaldte ”formkrav”. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at underskrive testamentet og opbevare det i en skuffe.

Hvad siger lovgivningen?
Arveloven beskriver, at et testamente enten skal underskrives under overværelse af to testamentevidner eller foran en såkaldt notar. Det er i det følgende beskrevet, hvad forskellen på de to metoder er, samt fordelene og ulemperne ved begge metoder.

Vidnetestamente:

Et testamente, der er underskrevet under overværelse af to testamentevidner, kaldes et ”vidnetestamente”. Metoden går ud på, at to personer, der ikke er i nær familie med testatoren og som ikke selv har nogen interesse i testamentets oprettelse, overværer underskrivningen af testamentet. Testamentevidner bekræfter herefter ved deres egen underskrift, at de har overværet underskriften, at det er den rette person, der har skrevet under, og at personen virkede til at være ved sine fulde fem. Fordelen ved denne underskriftsform er, at det blot kræver tilstedeværelse af to uvildige personer, og at det er relativt billigt og lige til.

Notartestamente:

Et testamente, der er underskrevet under overværelse af en notar, kaldes et ”notartestamente”. En notar er en kontoransat medarbejder i skifteretten ved den lokale byret, som er ansat til bl.a. at bekræfte underskrifter på testamenter og andre vigtige dokumenter. Man møder op hos notaren og viser billedlegitimation, hvorefter notaren overværer underskriften og herefter selv underskrifter testamentet og bekræfter personens identitet, og at personen virkede til at være ved sine fulde fem. Notaren lægger herefter testamentet ind i et landsdækkende register for testamenter, hvorfra det automatisk vil blive fundet frem af skifteretten, den dag man går bort. Underskrift ved notaren koster 300 kr. i retsafgift.

Vores anbefaling:

Vi anbefaler til enhver tid, at man får sit testamente udformet som et notartestamente. Udover fordelen ved, at testamentet allerede ligger inde i systemet, er der også en række bevismæssige fordele, hvis en arving f.eks. gør indsigelse mod testamentets gyldighed. Hvis testamentet er udformet som et notartestamente, er det nemlig indsigeren, der skal bevise, hvorfor testamentet er ugyldigt – og ikke omvendt. Desuden kan testamentet ikke bortkomme, idet man er sikker på, at det foreligger i skifteretten ved dødsfaldet, og man er således sikker på, at der vil blive taget udgangspunkt heri, når boet skal behandles.

Du kan læse mere om oprettelse af testamente hos www.arvesikring.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *